Share Your Love!

Pilak Na Bughaw – Kabanata 8

BAGO mag-lunch sa Manila Zoo, dinala muna ni Nevada sa comfort room ang mga bata. Nag-freshen up sila, nagpalit ng damit na pang-itaas na napawisan na nang husto.

Ang kanyang maruming T-shirt ay inilagay niya sa clear plastic at basta na lamang isinuksok sa outside pocket ng kanyang backpack, masikip na kasi sa loob.

Nagtipun tipon ang lahat sa picnic area ng Manila Zoo. Ang packed lunches ay nailabas na, pati bottled water.

Tiniyak muna ni Nevada na maayos na ang lahat ng bata sa grupo niya at saka siya pumuwesto sa isang bakanteng mesa.

“Hi! Can I share your table?” Lumapit sa kanila si Francis na nakapagpalit na rin ng damit.

Puti na ang T-shirt nito at preskung-preskong tingnan. Ang pocket ng backpack ay may kung anong plastic ding nakasuksok.

“Hindi naman talaga tayo maaaring magtig-isa ng mesa dahil okupado na ang lahat.” Ngumiti si Nevada at tinanggap niya ang isa sa dalawang packed lunches na dinala ni Francis.

Binigyan din siya ni Francis ng isang bottled water.

“Baka gusto mo pa ng sandwich na kinain natin kanina. Meron pa dito,” alok ng binata.

“Huwag na. Pag lunch, gusto ko ay kanin talaga. But thanks. At saka, talagang masarap ang sandwich na iyon. Kaya lang, alam kong mahal. Binili mo iyon sa isang gourmet coffee shop, right?”

“Right. Bistado mo pala. Akala ko pa naman ay naisip mong ako ang gumawa n’on,” birong sagot ni Francis.

“Halata naman kapag commercially prepared kahit masarap. Oy, bilisan na natin ang pagkain, huli na tayo sa schedule. Remember, pupunta pa tayo sa art galleries ng Megamall.”

“Right,” pagsang-ayon naman ng binata.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 responses to “Pilak Na Bughaw – Kabanata 8”

Mag-iwan ng mensahe...