Share Your Love!

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 10

MUNTIK nang mabitiwan ni Jean ang hawak na larawan na iniabot sa kanya ng babae.

Kasama ni Sylvi sa larawan ang Joshua na hinahanap nito. Magkayakap ang dalawa, may kuha namang nakakandong ang babae rito, may kuhang nakasakay sa kabayo.

Magara rin ang suot na damit ng lalaki sa larawan, mamahalin, kumbaga ay walang dudang makakaya lang magsuot ng ganoong damit ng isang taong maykaya sa buhay.
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 9

PERO kahit na gaano pa sila kasaya, darating at darating ang sandaling haharapin nila ang katotohanan.

“Tapos na ang leave mo, pinababalik na rin ako ni Sir Marco sa Isla. Katatawag lang niya sa radyo kanina. Paano na ito?” pabuntong-hiningang tanong ni Joshua habang magkayakap silang nakahiga sa kama.

Napataas ang ulo ni Jean at bahagyang tinitigan ang mukha ng binata.

“Anong paano?”
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 8

“A-AKALA ko ba, mamamangka lang tayo?” maang na tanong ni Jean nang makitang palapit sila sa yateng nakadaong sa malayo sa isla.

“Nang sabihin ko kasing babalik ako sa trabaho ko, sinabi ni Sir Marco na dito na lang niya ako itatalaga sa yate. Wala raw kasing bantay dito kaya ibinigay sa akin ang susi. Halika,” yaya nito matapos itali ang bangka sa nakausling bakal ng yate.

“Eh, bakit isinama mo ako rito? B-baka malaman niyang nagdala ka ng babae rito, lagot ka.” Tinanggap niya ang palad nito.
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 7

“PERO bakit?” maang na tanong ni Francis habang kapwa sila nakasilip sa siwang ng venetian blind. Si Marco ay nakaupo sa swivel chair.

Naroon sila ni Josh sa opisina ng una at nag-iinuman.

“Wala lang. I just want to teach her a lesson, hindi ba? Gusto kong malaman niya na hindi natuturuan ang puso na huwag magmahal sa maling tao.” Madilim ang mukha ni Josh habang nakatanaw kay Jean na papasok na sa quraters ng mga empleyado ng resort.
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 6

ILANG saglit na nawalan ng kibo si Josh matapos marinig ang sinabi niya.

“Hey! Bakit hindi ka na nagsasalita?” untag ni Jean dito na bahagya pang siniko sa braso.

“Ha? Ah, wala.”

“Wala? Ikaw talaga, ang daya mo. Ako, may comment nang magkuwento ka tungkol sa iyo, tapos, ikaw wala.”

“Ayoko kasing magkomento.”

“Bakit?”
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 5

PUTING t-shirt na naka-tuck-in sa pantalong maong ang suot ni Josh. Halatang bagong paligo ito at abalang nakikipag-usap kay Marco.

Naroon ang dalawa sa tabi ng nag-iihaw ng hotdog at pork barbeque. Hinayaan ng management ng hotel na may ilang magtinda sa paligid ng resort basta huwag magkakalat. Isa pa ay asawa sila ng ilang tauhan ng resort na gusto lang magkaroon ng dagdag na kita.
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 4

“Nagigising na siya,” wika ng isang tinig.

“Ate Jean!”

Nagmulat ng mga mata si Jean.

“Y-Yvonne?” Nag-uulap pa rin ang kanyang paningin.

“O-oo, Ate Jean, ako ito. Kumusta ka na?” Marahan nitong hinaplos ang pisngi niya. (more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 3

KAHIT napaso na sa pakikipaglapit kay Steven, hindi pa rin nadala si Jean. Naroon na naman siya sa dalampasigan, looking for somebody na posibleng humango sa kanya sa kahirapan.

Iyon kayang isang iyon? Gwapo naman kahit may edad na. Nakatingin siya sa isang lalaking palakad-lakad sa dalampasigan. Aba, nabasa ko sa pinirmahan niya sa guest list na biyudo siya, ha? Kinilig siya nang maalala iyon. (more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 2

SHIT! Nakuyom ni Joshua ang kamao habang nakasilip sa binocular.

Naroon siya sa The Iron Eagle Yatch at kasalukuyang minamanmanan ang kanyang target na subaybayan. Hindi niya alani ang panganib na kanyang hinaharap sa pakikipaglapit sa lalaking iyon!

At ewan kung bakit, kumukulo ang dibdib ni Joshua sa isiping halatang nagpi-flirt ang babaeng kausap nito kay Steven Edward. (more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 1

Unang tapak pa lang ni Jean sa buhanginan ng Isla Fuentebella, itinalaga na niya ang sarili na mananatili siya sa islang iyon, no matter what.

Isla Fuentebella is her ultimate dream to live in.

Sariwang hangin, magandang kapaligiran, at tahimik na buhay.

Pero ang hindi kasama sa kanyang pangarap ay ang manatiling tauhan ng resort. She wants something, iyon bang wala siyang gagawin paggising sa umaga kundi ang mamasyal sa tabing-dagat pagkatapos ng isang masarap na agahan sa terasa ng kanyang magandang bahay. Pagkatapos ay walang pakialam sa mundong maglalangoy siya sa dagat ng paroo’t parito, hanggang sa siya ay mapagod at magpapahinga na siya nang padapa sa dalampasigan habang nagsa-sunbathing.
(more…)