Share Your Love!

Loved By The Rules – Kabanata 10

“B-BAKIT dito mo ako dinala?”

“Bakit? Dati ka namang nagpupunta rito, hindi ba?”

“O-oo, pero –”

“Pasok ka.” Hinila papasok ni Dominic sa braso ang dalaga at ini-lock ang pinto.

“B-bakit mo ini-lock?” (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 9

“Dominic El Greco? Wow! Ang taray naman ng pangalan ng bisita mo kanina,” wika ni Rita habang nagkukuwentuhan sila sa balkonahe.

“Sus! Para mukha lang bigtime ang pangalang iyon, natarayan ka na,” irap ni Jackie sa kaibigan.

“Aba, baka hindi mo kilala ang mga El Greco? Palibhasa ay hindi ka palabasa ng mga magazine na sosyal. Doon sa pinapasukan kong parlor ay maraming ganoon kaya nababasa ko iyong pangalang El Greco.” (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 8

NGITNGIT na ngitngit si Dominic habang hinuhuli nang titig ang mga mata ni Jackie, at sa minsang pagsulyap nito sa kanya ay ipinakita niya ang inis.

Anong ginagawa mo sa tabi ng napapanot ng congressman na iyan, ha? Akala ko ba’y ako ang aakitin mo para ma-in love ako sa iyo! sigaw ng kanyang utak.

Pero tinimpi niya ang sarili na sugurin ang mga ito. Alam ng binata na wala siyang karapatan.

Gayunpaman, sa magdamag na iyon ay nanatili lang siyang nakamasid sa mga ito.
(more…)

Loved By The Rules – Kabanata 7

Pero ayaw makinig ni Dominic, kinabukasan ay natagpuan niya ang sarili na muling nagbalik sa Baryo Masilip. Palinga-linga habang sakay ng kanyang kotse, sinasala nang tingin ang mga nakakasalubong.

Umaasang makikita na ang babaeng hinahanap.

Pero hanggang gumabi na ay bigo pa rin siya.

Sa isang fastfood na malapit sa plaza na lang kumain ang binata nang makaramdam ng gutom. Nakakahiya naman kasing makipiyesta sa mga tagaroon kahit pa open sa lahat ang bahay ng mga may handa. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 6

“SIGE na, minsan lang naman magkakaroon ng piyesta dito sa atin, sumali ka na. Sagot naman ni Mayor ang damit ng kandidata, ano? Kahit singko ay wala kang gagastahin, pati na make-up. Saka sayang din ang premyo na sampung libong piso. Hindi mo mapupulot sa dagat iyon kahit magdamag at maghapon kang mamalakaya, ano?” pangungulit ni Rita kay Jackie.

“Alam ko! Pero ano ka ba naman? Paano akong mananalong mutya ng dagat, kung ang makakalaban ko ay mga anak ng kapitan sa mga katabing barangay na may perang magagasta? Isa pa, ang itim-itim ko na, o! Kahit siguro ako make-up-an, hindi ako puputi!” (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 5

Iyak nang iyak si Jackie ng gabing iyon. Pakiwari niya ay ang liit-liit ng tingin niya sa sarili dahil sa kagagahang nagawa.

Akalain mong ipag-alukan niya ang sarili sa guwapo at mayamang lalaki iyon?

Kasi naman, ang hirap-hirap ng buhay namin dito, eh. Kasi naman, ang tamad-tamad ng tatay ko! Ako pa ang inaasahang gumawa ng mga bagay na dapat ay lalaki ang gagawa. Kung hindi siguro siya ganoon, hindi ako magkakaganito. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 4

KUMUNOT ang noo ni Dominic nang matanaw niya ang pamilyar na bulto ng isang babaeng nakatayo sa dalampasigan, nakatanaw sa kanya at sa malas ay siya talaga ang hinihintay.

Ano na naman ang ginagawa ng babaeng ito rito?

Hinagilap niya sa sarili kung naiinis siyang makita ito, pero salat sa ganoong damdamin ang binata.

Ang totoo, lihim siyang natuwa na naroon ito. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 3

NAG-INAT pa si Dominic nang magising, pagkuwa’y agad siyang nag-shower at lumabas sa kanyang silid.

Magje-jetski siya sa araw na ito kaya inihanda na niya ang gagamitin.

Nagkape lang siya at lumabas sa resthouse. Pero agad ding natigilan nang masulyapan ang swing na bakal.

May tao! Sino kaya iyon?

Marahan ang ginawang paghakbang ng binata hanggang makalapit sa swing, bahagya pa siyang napapitlag nang makilala ito. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 2

“OY, IKAW NGA muna ang pumalaot, Jackie. Tinatamad ako, eh. Masakit din ang ulo ko. Para akong lalagnatin,” wika ni Mang Joseph.

“Eh, paano naman kasi, want-to-sawa ang ginawa ninyong pag-inom kahapon. Kung makalaklak kayo ng tuba, para bang wala ng bukas!” nakasimangot na wika ni Jackie.

“Oy, magtigil ka nga riyan! Birthday kahapon ni Pareng Islaw, minsan lang mapainom iyong tao, hindi ko pa ba sasamantalahin?” angil ng matanda. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 1

“THIS MEETING is adjourned!” maawtoridad na wika ni Dominic sa mga empleyadong dumalo sa monthly meeting ng El Greco Advertising. “And next month, just make sure na mas magandang report ang maibibigay ninyo sa akin, ha?”

“Y-yes, Sir!” halos sabay-sabay na tugon ng mga ito, halatang nasisilong sa mabalasik niyang tinig dahil halatang mainit ang kanyang ulo. (more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 10

ANG KASIYAHANG nakalarawan sa mukha ni Randy habang minamasdan ang pagbabalik sa dati ng kapaligiran ay biglang napalis nang maalala niya si Aleli.

Ang dating takot at pangamba ay nagbalik sa kanyang dibdib.

“Asan siya? Ano na’ng nangyari sa kanya?”
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 9

SA GINAWANG paglundag-lundag ni Randy upang makalayo sa humahabol sa kanya, tulad din ng kanina ang naging proseso. Ginaya rin ng mga bangkay ang ginawa niya. Nagsampahan din ang mga ito sa ibabaw ng nitso at nagpalundag-lundag na nagpalipat-lipat.

Subalit iba na ngayon kesa kanina. Pagod na pagod na siya. Hapo na. Pagal na ang katawan niya.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 8

NAGAWA ni Randy na masuntok sa mukha ang isa sa dalawang bangkay na nakakubabaw sa kanya. Umigtad ito sa lakas ng suntok niya. Naging pagkakataon na ‘yun upang mabilis na tumayo bagaman nakayakap pa rin sa beywang niya ang isa pa sa mga bangkay.

Sa pagtayo niya, ang pagtakbo ang nasa isipan niya agad. Subalit hindi niya magawa dahil nakayakap sa kanyang beywang ang natirang bangkay.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 7

SA LAYO na ng kinaroroonan ni Aleli ay hindi na nito maririnig pa ang sigaw ni Randy. Gayundin naman ito. Hindi na rin maririnig ng asawa ang tili niya at palahaw.

Hila si Aleli ng dalawa sa mga bangkay sa magkabilang kamay at pakaladkad na nakadapa sa lupa. Ang damit pantulog nito ay sira na gawa nang pagkakaladkad sa lupa. Ang magkabila nitong tuhod ay nagdurugo na.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 6

PIGIL ang hininga ng mag-asawa habang pinakikiramdaman ang nangyayari sa balkonahe. Ang mga yabag sa sahig na kawayan ay talagang dumami na. Indikasyon na nakapanhik na lahat doon ang limang bangkay kanina na nakaabang sa ibaba.

“Randy, marami na sila,” halos pabulong ang pagkakasabi ni Aleli nu’n na halatang-halata ang katal sa boses.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 5

SA MALALIM na liwanag na dulot ng ilawang de gaas ay kitang-kita ni Aleli ang pamumutla sa mukha ng asawa nang bigla itong mapaatras sa pagkakasilip sa butas ng dingding. Ang takot na nakabadya sa mga mata ay kitang-kita rin.

“Bakit Randy, ano’ng nakita mo?”

Hindi ito sumagot. Basta nananatili itong namumutla at nakamulagat ang mga mata.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 4

IKALAWANG GABI NG HONEYMOON.

TININGNAN ni Randy ang relo niyang pambisig. Alas otso na ng gabi. Si Aleli, abala sa panunood ng tv habang nakaupo ito sa silyang yari sa rattan. Dinala ni Randy ang tv set na ‘yun matapos mayari ang bahay kubo. Nakakunekta sa baterya ng sasakyan ang tv, ‘yun ang nagbibigay ng kuryente rito.

Bagaman gayong alas otso pa lamang ng gabi ay parang gabing-gabi na sa lugar na iyon gawa ng katahimikan at walang ibang bahay. Ihip lang ng hangin at huni ng kuliglig ang maririnig.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 3

BILOG na bilog ang buwan ng gabing iyon. Parang umaayon sa honeymoon ng mag-asawa. Nagiging romantiko ang gabi. Ang liwanag na dulot ng buwan ay pumapasok sa nakabukas na bintana ng silid nina Randy. Bale ‘yun ang nagbibigay liwanag sa loob ng silid. Pinatay nila kasi ang ilawang de gaas.

Ang lamig na dulot ng hanging nagbubuhat sa labas na pumapasok sa loob ng silid ay hindi sapat upang palamigin ang mainit na pag-uulayaw ng mag-asawa nang mga sandaling iyon.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 2

LUTANG NA LUTANG ang kaguwapuhan ni Randy sa suot nitong ternong amerikanang puti habang medyo inip na itong naghihintay sa harap ng altar. Ngayon na ang araw ng kasal nila ni Aleli. Bawat tao du’n sa loob ng simbahan lalo na sa parte ng kababaihan ay hindi maiwasan ang humanga kay Randy.

“Ampogi naman ng groom, parang artista,” sabi ng isang babae sa kasama nitong tatlo pang babae.
(more…)