Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 4

MULA nang sumakay sila sa sasakyan ni Rando ay hindi kumikibo si Emmalyn. Panay ang tingin sa kanya nina Betty at Rando.

“Ano ba ang nangyari at kanina ka pa walang kibo?” tanong ni Betty na nasasabik na malaman ang sagot.

“Walang nangyari. Nakipagkilala ka lang.”

“Sino ba ang lalaking iyon?”

“Suki ng burger house ‘yon. Halos araw-araw o dili kaya’y gabi-gabi kumakain o umiinom ng kahit ano ‘yon.”

“Ginagawa niya ‘yon, makita ka lamang.” bakas ang panibugho sa tinig ni Rando.

“May mahigpit kang karibal, Rando!” tudyo ni Betty

“Hindi ako papayag na maagaw niya sa akin si Emmy!” gumagaralgal ang tinig ni Rando.

“Wala na akong balak mag-asawa.” Serious ang facial expression ni Emmalyn. “Mula nang mamatay ang boyfriend ko, namatay na rin ang pag-ibig ko.”

Waring nag-panic ang puso ni Rando dahil sa kanyang narinig.

“Dapat kalimutan ang mapapait na nakaraan. Hadlang lamang ang mga iyon sa pagtatamo ng tagumpay. Balakid sa mga pangarap.”

“At huwag mong sabihin na wala ka na ring mga pangarap na gusto mong matupad?” si Betty. “Minsan ay nabanggit mo sa akin na gusto mong mabigyan ng kaginhawahan ang mga magulang at mga kapatid mo.”

“Hindi ko iniisip na pangarap ‘yon. Para sa akin ay tungkulin ng isang anak na gantihan ang lahat ng mga kabutihan at paghihirap ng mga magulang. Iyon ang pagtanaw ng malaking utang na loob.”

“Baka pinepeste ka ng lalaking ‘yon, sabihin mo lang sa akin.” iba ang nasa isip ni Rando. Naninibugho na ito.

“Hindi naman…”

“Hindi nga, sabihin mo lang kung pinepeste ka. Gugulpihin ko ang tarantadong ‘yon!”

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...