Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 4

“Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala ang Adrian na ‘yon, ‘no? Hamo’t itatanong ko kay Emmy.”

“Baka hindi na ako kausapin ni Emy? Nagalit sa akin, eh.”

“Sabi nang ako’ng bahala. Gano’n lang ‘yon. Madaling magalit pero madali ring mawala. Sige papasok na ‘ko sa loob. Salamat sa pagsundo at paghatid mo.”

“Basta kayo ni Emmy… all the time!”

Ngumiti pa si Betty bago ini-lock ang side gate. Naiwan si Randong hindi tumitinag sa pagkakaupo sa harap ng manibela. Mabigat ang pakiramdam. Labis na nalulungkot sa naging wakas ng kanyang gabi.

Sa di-kalayuan, sa dilim ay nakahimpil ang Mercedes Benz ni Adrian.

“Diyan nakatira si Emmalyn. Tiya ng best friend niyang si Betty ang may-ari ng bahay .” ang lalaking payat na nakasalamin sa mata at katabi ni Adrian sa front seat ang nagsasalita.

“Malaki at maganda naman pala ang bahay na tinitirahan nila.” anas naman ni Adrian. “Bukas ay alam mo na kung ano ang gagawin mo.”

“Yes, sir!” magalang na tugon ng katabi.

Nag-shift ng gear si Adrian, marahang ini-release ang clutch at halos kasabay na tinapakan ang silinyador. Halos walang ingay na sumibad ang sasakyan.

NANG gabing iyon ay tatlong nilalang ang hindi makatulog. Si Emmalyn, si Rando at si Adrian.

Pabiling-biling sa kanyang higaan ang mayamang kapitbahay nina Betty. Balisa at nag-aalala na baka mabigo ang pamimintuho niya kay Emmalyn. Nagngingitngit dahil may karibal pala siya.

“Ano ang gagawin ko? God, ano’ng gagawin ko?” parang baliw ay paulit-ulit na usal ni Rando.

Iisa ang silid nina Emmalyn at Betty. Noong bagong lipat ay may sariling silid si Emmalyn, pero si Betty na rin ang humiling kay Emmalyn na magpisan na lang sila sa iisang silid. Masaya sila basta magkasama. Kung minsan nga kahit maaga silang papasok sa trabaho kinabukasan ay napupuyat sila sa pag-kukuwentuhan ng mga kung anuano lamang.

Nakapangalumbaba sa bintana si Emmalyn nang pumasok si Betty. May dala itong sandwiches, cookies at isang baso ng gatas.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...