Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 4

“Ano ba ang napag-usapan ninyo ni Adrian?” nang kumakain na sila ay tanong ni Betty kay Emmalyn. “Ano ‘yong importanteng sabi mo’y sasabihin niya sa ‘yo?”

“Luku-luko yata ang Adrian na iyon, eh.”

“Bakit mo naman nasabi ‘yan. Sa tingin ko naman sa Adrian na iyon ay parang isang napakadisente at napakatalinong tao.”

“Tama ka. Parang… Akala mo lang… pero ang totoo siya’y isang baliw.”

“Bakit?”

“Hindi ka maniniwala kapag sinabi ko sa iyo!” iiling-iling si Emmalyn.

“Bakit nga!” sabik na si Betty.

“Akalain mong hindi pa niya ako nililigawan at ni hindi ko pa rin siya sinasagot, ang gusto ba naman eh MAGPAKASAL KAMI!”

“Magpakasal?” muntik nang mabitiwan ni Betty ang hawak niyang sandwich.

“At pag pumayag daw akong magpakasal sa kanya… bibigyan niya ako ng isang milyong piso!”

Nasamid si Betty. Sinasal ng buo.

“O, ano? Eh, di nagulat ka?” hinagod ni Emmalyn ang likod ng kaibigan.

Kinuha ni Betty ang baso sa kamay ni Emmalyn at lumagok ng gatas. Nagluwag ang kanyang paghinga.

“Napakalaking suwerte ang dumating sa buhay mo, Emmy! Biro mo, isang pagkaguwapo-guwapong lalaki ang mapapangasawa mo at magiging milyonarya ka pa! Aba’y kung ayaw mo, sabihin mo na ako’ng papalit sa iyo.”

“Sige, kung gusto mong makapag-asawa ng baliw.”

“Papaano mo namang natiyak na baliw nga si Adrian? Malay mo, baka super-yaman ng lalaking ‘yon.”

“Bakit ako pa? Bakit ako na isang hamak na trabahador lang ng isang burger house ang pakakasalan niya at o-offer-an pa ng isang milyong piso?”

“‘Ano ba’ng apelyido ni Adrian?”

“Hindi yata nabanggit sa akin, eh.”

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...