Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 4

“Kahit binata pa ako, maipapakita ko sa iyo na responsable ako. Siguradung-siguradong magiging successful ang itatayo kong negosyo. Palalaguin ko ang puhunang ipapahiram mo sa akin. Hindi ako titigil hanggang hindi ako nagiging bilyonaryong katulad mo.”

“Hah! Hindi mo talaga maiwan ang mga babae mo! Baka akala mo’y hindi ko alam na may ka-live in ka. Hindi lamang isa, kundi tatlo! At dito lamang sa Metro Manila. Bukod pa ang nasa Cebu, at Davao! Kung sakaling kumita ka sa negosyong itatayo mo, saan mapupunta ang kikitain mo? Baka maubos pati puhunan!”

“So, ang gusto mo’y mag-asawa na ako.”

“Oo, pero isang seryosong pag-aasawa. Ayokong ang ipapakilala mong babae sa akin’ ay de colorete, naka-lipstick at kontodo make-up! Ang gusto ko’y isang disenteng babae, hindi baleng galing sa pobreng familia. Ayoko ng babaing tipong sosyalera at walang hangad kundi ang salapi mo.”

“Saan ako makakatagpo ng klase ng babaing sinasabi ni Papa?” anas ni Adrian noon sa kanyang sarili.

“Sana’y katulad ng nasirang Mama mo ang babaing maipakilala mo sa akin.” wika pa ng kanyang ama.

Sa paghahangad na mapahiram siya ng puhunan ng kanyang ama, sinikap ni Adrian ang maghanap ng babaing tutugma sa description ng kanyang nasirang ina.

Ibig nang mawalan ng pag-asa ni Adrian nang maisipan niyang magpalipas oras sa burger house na pinapasukan ni Emmalyn. Sa unang kita pa lamang niya kay Emmalyn ay nasabi na agad ng binata sa sarili na ang dalaga ang babaing ipakikilala niya sa kanyang ama. Katipung-katipo ng kanyang nasirang ina si Emmalyn. Halos natitiyak niyang magugustuhan ng kanyang ama ang dalaga. Simula noon, inaraw-araw at ginabi-gabi na niya ang pagpunta sa burger house at lagi niyang nginingitian ang dalaga.

“Nguni’t mailap siya!” anas ni Adrian nang maputol ang daloy ng alaala. “Mukhang mahirap paamuin.”

Matagal na napatitig sa kisame ang binata. Parang nakikita niya roon ang maganda at maamong mukha ni Emmalyn.

“Hindi siya ang tipo ng babaing gusto kong mapangasawa. Pero siya naman ang klase ng babaing tipo ni Papa… kaya magpapakasal kami ng kasal na fake. Magkukunwari lamang kami.”

Itutuloy….

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...