Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6

KINAGABIHAN ay umulan. Waring nakikiayon ang panahon sa nadaramang bigat ni Emmalyn sa kanyang dibdib. Hatinggabi na ay hindi pa rin makatulog. Pabiling-biling sa higaan.

Kailangang operahan ang kanyang ina at marahil pagkatapos ng operasyon ay isang matagal na gamutan. Ang pagkakaintindi niya, kapag may tumor o kanser ang isang pasyente ay kailangang i-chemotheraphy. Magastos ang gayong uri ng gamutan. Kung minsan pa nga ay kino-cobalt.

“Sana ay hindi cancerous ang tumor ni Nanay. Benign sana. Hindi malignant.” piping dalangin sa isip ni Emmalyn.

“Malaking halaga ang kakailanganin namin…” anas sa sarili ng dalaga. “Hindi ako dapat masyadong umasa kay Tita Azon. Nakakahiya namang hindi ako gumawa ng paraan. Tatanggapin ko na lang ang alok ni Adrian… tutal ay kasal-kasalan lang naman daw iyon.”

Hindi naiwasang maalala ni Emmalyn si Roger. At sa tuwing magkakahugis ang anyo ng unang lalaking minahal niya sa kanyang imahinasyon, humahapdi, at kumikirot ang naiwang sugat na pilit niyang pinamamanhid. Kasunod niyon ay ang pagbalong ng luha.

Baka gising pa si Betty. Ayaw ni Emmalyn na makita siya ng matalik na kaibigan na lumuluha siya. Tumagilid si Emmalyn. Umagos ang luha tuloy sa kanyang ilong at pisngi.

“Patawarin mo ako, Roger sa aking gagawin.” bulong sa sarili ng dalaga. “‘Hindi kita papalitan. Ikaw pa rin ang mahal ko. Gagawin ko lamang ito alang-alang kay Nanay.”

Nagdasal ng taimtim si Emmalyn. Nagpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya. Humingi rin siya ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Nangako rin siyang patatawarin niya ang lahat ng mga nagkasala sa kanya. Humihingi pa siya ng dagdag na biyaya, kasama na ang paggaling ng sakit ng kanyang ina, ang pananatili ng kalusugan ng sariling katawan at idinalangin din niyang iligtas siya sa lahat ng kapahamakan at mga tukso, pati na sa lahat ng kasamaan. Ang pagsamo ay sinasambit niya sa pangalan ni Jesus, ang Kristo.

Nag-aagaw tulog na si Emmalyn nang marinig niya ang sunud-sunod na pagkiriring ng doorbell sa gate. Napaangat ang ulo ni Emmalyn sa unan. Nang patuloy pa rin ang pagtunog ng doorbell ay napilitang bumangon ang dalaga, lumapit sa bintana at sinipat ang gate.

“Sino kaya ang tumitimbre sa gate sa ganitong oras ng gabi?” anas ni Emmalyn.

Natanaw ng dalaga ang katulong na si Etang, lumalakad ng mabilis papalapit sa gate.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

2 responses to “Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6”

  • 1 BhAiBhIe DhOzSe says:
    October 2, 2010 at 1:50 pm

    -=-bvaqketh wulahng nag iwahn ng comment?porket ba nagmasturbate si emmalyn?

  • 2 .nindkong says:
    October 7, 2011 at 7:55 pm

    hahahaha~! LoL~ :D

Mag-iwan ng mensahe...