Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6

Huminto si Etang sa tapat ng side gate. Hindi nagbukas. Sumilip lang sa isang-maliit na bilog na butas.

“Sino ‘yan?” pagalit na tanong ni Etang.

“Si Mildred ito. Kasamahan ako ni Betty at Emmalyn sa trabaho, sa burger house.” humihikbing wika ng babaing nasa kabila ng tarangkahang bakal.

“Bakit ho, ano’ng kailangan nila?” magalang nguni’t yamot na tanong ng katulong.

“Si Betty, gusto ko sanang makausap! Dali, pakibukas lang ang geyt. Baka nasundan ako ng humahabol sa akin.”

“Sorry ho, pero hindi ako basta-basta nagpapapasok ng kahit sino. Magagalit ho si ma’am.”

“Please! Para mo nang awa, papasukin mo ako!”

“Sasabihin ko muna kay Ate Betty!”

Mabilis na bumalik sa loob ng bahay si Etang.

Nagising na pala agad ni Emmalyn si Betty kaya nang pumanhik sa kuwarto nila ang katulong ay sinalubong na siya ng dalawang dalaga.

“Sino’ng tumitimbre sa gate?” inaantok pang tanong ni Betty.

“Mildred daw ho ang pangalan niya Nagpupumilit pumasok pero sabi ko’y ipapaalam ko muna sa inyo.”

“Tama ‘yong ginawa mo. Huwag kang basta magpapasok ng kahit na sino. Kahit sabihin pang isa sa amin ang nag-utos. Aapat tayong pulos babae rito.”

“Papapasukin ko ho ba?”

“Si Mildred Borja ‘yon. Mabigat ang problema ng babaing iyon! Ang laging idinadaing sa akin ay ang addict niyang asawa. Wala na ngang trabaho ay nagsiya-shabu pa! Sige, papasukin mo. Bababa na kami.”

Mabilis na nanaog ang katulong, tinungong muli ang gate at pinapasok nga ang isang maganda nguni’t payat na babae. May kalong itong isang anim na buwang gulang na sanggol.

“Halika, sumunod ka sa akin.” wika ni Etang matapos ikandado ang gate.

Nakaupo sa sofa sa sala si Mildred nang manaog sina Betty at Emmalyn.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

2 responses to “Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6”

  • 1 BhAiBhIe DhOzSe says:
    October 2, 2010 at 1:50 pm

    -=-bvaqketh wulahng nag iwahn ng comment?porket ba nagmasturbate si emmalyn?

  • 2 .nindkong says:
    October 7, 2011 at 7:55 pm

    hahahaha~! LoL~ :D

Mag-iwan ng mensahe...