Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6

“Saan ka pupunta?” tanong ni Betty.

“Hindi ko alam. Bahala na.”

“Nasaan ba ang mga magulang at mga kapatid mo?”

Lalong lumungkot ang mukha ni Mildred.

“Matagal nang patay ang mga magulang ko. Ang mga kapatid ko naman ay hindi ko alam kung nangasaan sila. Nagkawatak-watak kami nang ipamigay kami ng aming ate. Ako lang, nagpalipat-lipat ako ng tirahan…”

Nagkatinginan sina Betty at Emmalyn. Awang-awa sila kay Mildred. Kung may magagawa lamang sila para mapaligaya ito ay ginawa na sana nila. Naisip din nilang higit pala silang mapapalad kung ihahambing ang kanilang mga problema sa problema ni Mildred.

“Sige, matulog ka na. Kakailanganin mo ang lakas sa pagbiyahe mo bukas.” wika ni Betty.

Ibinalik ni Emmalyn ang sanggol na kalong niya sa ina. Pinasuso iyon ni Mildred. Gutum na gutom ang bata. Hinabhab agad ang utong ng suso ng ina.

Napangiti si Emmalyn. “Ano kaya ang nararamdaman ng isang ina kapag nagpapasuso ng anak?” naisip niya.

TINANGHALI ng gising sina Emmalyn at Betty. Mga iyak ng sanggol ang pumukaw sa mahimbing na pagtulog nila. Agad hinanap ni Betty ang ina ng bata. Sa halip na si Mildred ay isang sulat sa tabi ng sanggol ang kanyang nakita.

Betty at Emmalyn,

Iniiwan ko sa inyong dalawa ang anak ko. Nanganganib ang buhay ko. Ayokong madamay siya. Kayo na sana ang bahala sa kanya. Babalikan ko siya isang araw.

Maraming salamat sa inyo.

Mildred

Kinalong ni Emmalyn ang sanggol. Ipinaghele.

“Papaano ngayon ‘yan? Sino ang mag-aalaga ng bata?” nag-aalala si Betty.

“Ako’ng mag-aalaga sa kanya, Betty. Mahilig ako sa bata. Tingnan mo, o… nakakatuwa. Ang cute-cute!”

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

2 responses to “Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6”

  • 1 BhAiBhIe DhOzSe says:
    October 2, 2010 at 1:50 pm

    -=-bvaqketh wulahng nag iwahn ng comment?porket ba nagmasturbate si emmalyn?

  • 2 .nindkong says:
    October 7, 2011 at 7:55 pm

    hahahaha~! LoL~ :D

Mag-iwan ng mensahe...