Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6

“Sayang na katawan!” bulong sa isip ni Emmalyn. Hindi man lang ito natikman ng yumao niyang kasintahan. Katamtaman ang kaputian ng balat ni Emmalyn. Hindi nakasasawang puti. Mabalbon kasi siya. Kita ang maninipis na balahibo sa kanyang braso, sa kanyang hita at mga binti. At ang tanging kayamanan niyang hiyas ay nagmistulang isang mabangong gubat dahil sa kapal ng buhok. Ang sinumang lalaki ay tiyak na tutulo ang laway kapag nasilayan ang kanyang pinakiingatang kayamanan. Masyado siyang iginalang ng kanyang nasirang boyfriend. Hindi man lamang siya nahaplos o nasalat niyon. Iniisip pa lamang ni Emmalyn na hinahaplos iyon ng malalaking mga kamay ng nasira niyang nobyo ay nakadarama na siya ng isang hindi maipaliwanag na sensasyon. At napamulagat siya nang lumapit siya sa salamin at makitang unti-unting nagsisitayo at tumitigas ang kanyang mga utong.

Papaano kung matapos silang ikasal ni Adrian ay maghangad ang binata na mayakap at mahaplos siya?

“Hinding-hindi niya ako malalapitan! Hindi ako papayag na mahipo man lamang. Hindi ko siya totoong asawa. Hindi ko siya mahal. Wala akong pag-ibig sa kanya.” matigas na bulong ni Emmalyn.

Maya-maya’y naglunoy na siya sa bathtub. Sinabon ang buong katawan ng sabong mabango. Habang nakalubog sa tubig at nakahilig ang ulo sa ulunan ng bathtub ay naglakbay ang mga kamay ni Emmalyn sa buo niyang katawan, hanggang sa humantong iyon sa kanyang mayamang dibdib at kaselanan. Hindi huminto sa paghaplos at paghimas ang mga palad niya. Naglaro ang kanyang guniguni. Mukha ng yumao niyang kasintahan at mukha ng bagong kakilalang si Adrian ang salit-salit na nakahugis sa kanyang diwa.

Unti-unti’y nakadama si Emmalyn ng luwalhating mahirap maipaliwanag. Napaliyad si Emmalyn. Napabuka ang bibig habang umuungol. Nanginig ang buo niyang katawan. Hindi niya maipaliwanag ang sensasyong iyon. Bakit ganoon? Waring makalangit ang nadama niyang kaligayahan. Paulit-ulit na ginawa iyon ni Emmalyn habang halos nakahiga na sa malamig na tubig. Waring nakahiga siya sa banig ng mga rosas.

Itutuloy….

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

2 responses to “Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6”

  • 1 BhAiBhIe DhOzSe says:
    October 2, 2010 at 1:50 pm

    -=-bvaqketh wulahng nag iwahn ng comment?porket ba nagmasturbate si emmalyn?

  • 2 .nindkong says:
    October 7, 2011 at 7:55 pm

    hahahaha~! LoL~ :D

Mag-iwan ng mensahe...