Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

Naputol ang pag-uusap ng dalawang dalaga nang bumungad sa gilid ng pinto ng kumedor si Etang.

“Ate, me bisita ho kayo.”

“Ako?” tanong ni Betty…

“Hindi ho. Si Ate Emmy ho.”

“Lalaki o babae?”

“Adrian daw ho ang pangalan.”

“Sabi ko na nga ba, eh!” nakangiti si Betty. “Sige, papasukin mo. Patuluyin mo sa sala.”

SABAY nang lumabas sa sala sina Emmalyn at Betty. Hindi na nila tinapos ang kanilang almusal. Dinatnan nilang nakaupo na roon sa isang armchair si Adrian.

“Good morning!” nakangiti ay bigay-galang agad ni Adrian na mabilis na tumayo.

“Good morning.” panabay na bati rin ng dalawang dalaga.

“Maupo ka, Adrian.” si Betty.

Nang maupo ang binata ay nagsiupo rin ang dalawang dalaga sa sofa na katapat ng upuan ng una.

“Muntik na akong magpunta sa burger house. Mabuti na lang at nagbago ang isip ko. Baka ika ko kasi’y me sakit ka pa.” kay Emmalyn nakatingin ang guwapong binata.

Ngumiti rin si Emmalyn pero iniiwas ang tingin.

Saglit na katahimikan. Maya-maya’y tumayo si Betty.

“Maiiwan ko muna kayo. Papasok pa ako, eh.”

“Ihahatid na kita.” alok ni Adrian.

“Salamat na lang. Male-late na kasi ako, eh. Sige, Emmy, ikaw na’ng bahala sa bisita mo. Teka… pag tinanong ako, kelan ka ba papasok?”

“Bukas. Puwede na akong pumasok bukas.”

“Sige, ako na lang ang bahalang mag-explain kay Miss Mauricio.”

Bago tuluyang umalis ay sinulyapan muna ni Betty si Emmalyn at sinabihan si Adrian…

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...