Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

“Adrian, huwag mong lolokohin ‘yang bestfriend ko!”

Nabigla si Adrian. Napangiti.

“Hindi ko magagawa ‘yon kay Emmalyn!”

“Sana nga! Sige, diyan na kayo.”

“Ingat!” si Adrian.

Lumabas ng pinto si Betty. Isinara iyon.

“Alam mo na siguro kung bakit naririto na naman ako…” nang wala na si Betty ay wika ni Adrian kay Emmalyn.

“Tungkol sa kasal natin.” hindi ngumingiti si Emmalyn.

“Oo. Nakapagpasiya ka na ba?”

“Nakapagdesisyon na ako, pero… gusto kong malaman kung kailan ko makukuha ang isang milyong piso.”

“Sa mismong araw ng ating kasal.”

“Ang gusto ko sana’y bago tayo ikasal. Kung maaari ay ngayon na. Kung gusto mo’y gumawa ka ng kontrata, pipirmahan ko.”

Nag-isip muna ng ilang saglit ang binata bago muling nagsalita.

“Bakit tila nagmamadali kang makuha ang pera mo?”

“Sorry, if I sound presumptuous, pero I need the money very badly. Kailangang operahan ang mother ko sa lalong madaling panahon. Nagpapasalamat nga ako at tamang-tama ang pagdating ng offer mo.”

Nakangiti ang binata. “I understand. Kahit ako marahil ang nasa lugar mo ay ganoon din ang gagawin ko. Mahalaga sa buhay natin ang ating ina.”

“Kung wala ang ina natin, wala rin tayo.”

“Nalulungkot nga ako at musmos pa lang ako’y namatay na si Mama.”

“Sorry to hear that…”

“Pero… talagang importanteng magpakasal ka muna para mapahiram ka ng pera ng father mo?”

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...