Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

“Oo. Hindi ba nabanggit ko na sa iyo? Gustong makita ni Papa na may asawa na ako. Naniniwala siya na kapag ang isang tao ay may asawa na, magiging responsable na siya. Ang alam niya kasi ay napaka-irresponsible ko.”

Napangiti uli si Emmalyn. Kulay-rosas ang kanyang mga labi kahit walang lipstick. Lalong maganda ang dalaga kapag nakangiti. Hindi lingid ito kay Adrian.

“Kailan mo gustong magpakasal?”

“Hindi ba ikaw ang dapat magpasiya?” napatitig si Emmalyn sa mukha ng binata.

“Kailangan mo pa nga’pala ang trahe de boda. Magpapa-rush tayo sa kakilala kong couturier .”

“Pero hindi ko pa nga pala nasasabi sa iyo ang aking mga kundisyones.”

“Kundisyones?” napamaang si Adrian. “Anong mga kundisyones?”

“Na pagkatapos ng ating kasal ay hindi tayo magtatabi sa higaan. Na hindi mo ako pagtatangkaang galawin. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Na kung sakaling kakailanganing tumira tayo sa iisang bubong ay kailangang magkahiwalay tayo ng kuwarto. At hinding-hindi mo ako pakikialaman sa mga gusto kong gawin sa buhay ko.”

“Masusunod ang lahat ng kundisyones mo.”

“At-”

“At?”

“At bago tayo magpatahe ng damit-pangkasal, ibibigay mo muna sa akin ang isang milyong piso. Darating na sa loob’ ng linggong ito ang Tatay at kapatid kong lalaki na kasama si Nanay na may sakit. Ididiretso agad siya sa ospital.”

“Ngayon din ay igagawa kita ng tseke.”

“Sorry, pero ayoko ng tseke. Ang gusto ko ay cold cash.”

“Sigurista ang babaing ito.” naisip ni Adrian. “Ito ang tipo ng babaing hindi ko maiibig. Maaaring mukhang pera siya.”

“Magdala ka ng malaking shoulder bag at magwi-withdraw tayo sa bangko.” wala nang ngiti sa mga labi ni Adrian.

Siyang pagbaba ni Tita Azon.

“May bisita ka pala, Emmy.” pagkakita kay Adrian ay nakangiting wika.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...