Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

“Good morning ho.” magalang na bati ng binata.

“Good morning. Sige, iho, maupo ka.”

“Aalis ho ba tayo, Tita?”

“‘Oo. Magbihis ka na.”

Pinagmasdan ni Emmalyn ang suot niyang puting casual shirt na may mga disenyong kulay ube, berde at pula.

“Tama na ho itong suot ko. Papanhik lang ako sandali at kukunin ko lang ang bag ko”

Nagmamadaling pumanhik ang dalaga at nang bumalik ay nakasabit na sa balikat ang isang malaking shoulder bag.

“Okey na ba ‘to?” tanong ni Emmalyn kay Adrian.

“Ayos na ‘yan.” nakatingin sa bag ay wika ng binata.

Nagtaka si Tita Azon kung bakit may dalang bag si Emmalyn ay wala namang laman.

“Hindi na ho tayo tutuloy muna ngayon sa post office. Sasama ho muna tayo kay Adrian.”

“Akala ko ba’y magpapadala tayo ng telegraphic transfer para makaluwas na agad ang Nanay mo?”

“Pagkagaling ho natin sa bangko ay saka na tayo magpadala sa pamamagitan ng LBC.”

“Baka mawala ang pera?”

“Hindi ho naman marahil. At saka, pag nawala, mananagot sila.”

Sa magarang Mercedes Benz ni Adrian sumakay sina Emmalyn at Tita Azon. Bagama’t hindi pinuri ng dalawang babae ang kotse, nasa dibdib at isip naman nila ang malabis na paghanga.

Pagkakuha ng pera sa bangko ay nagtungo nga sa tanggapan ng LBC ang tatlo at nagpadala ng dalawampung libong piso si Emmalyn sa kanyang ama.

Ganoon na lamang ang pagtataka ni Tita Azon. Napakalaking halaga ang inilabas sa bangko ni Adrian at ibinigay na lahat kay Emmalyn.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...