Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

Si Emmalyn naman ay parang nakalutang sa ulap. Pakiramdam niya ay hindi sumasayad sa lupa ang kanyang mga paa. Sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakahawak ng ganoon kalaking pera. Ang natatandaan niyang halagang nahawakan niya ay hanggang limang libong piso lang. Halos yakap na niya ang bag na naglalaman ng isang milyong piso ay hindi pa rin makapaniwala si Emmalyn. Ang lahat ay parang panaginip lang.

“Kung ako ikaw, ididiposito ko ‘yan sa bangko.” nang patungo na sila sa mananahi ay wika ni Adrian kay Emmalyn.

“Mag-iwan ka na lamang ng sapat na perang panggastos mo.”

Isang mabait na homo na katipo ni Fanny Serrano ang couturier na pinuntahan ng tatlo. Christian de Leon ang pangalan. Ito ang designer ng mga creme de la creme sa mataas na lipunan. Ang gay couturier ang nagdadamit sa mga unang ginang, mga sikat na babae sa mataas na lipunan. mga glamorous stars at mga tanyag na modelo Matapos masukatan si Emmalyn ay nagprisinta pa ang mabait na mananahi at designer na siya na rin daw ang mag-aayos at magme-make up kay Emmalyn.

“Maganda siya. Gandang pilipinang-pilipina. Bihira nang makatagpo ng ganyang uri ng kagandahan.” puri pa ni Christian de Leon sa magiging bride ni Adrian.

“Believe na talaga ako sa ‘yo. Napakagaling mong pumili. Siya talaga ang tipong dapat maging ginang mo!”

Matabang-mataba naman ang puso ni Emmalyn sa kanyang mga naririnig. Kahit na sabihin pang hindi taos sa puso ang mga papuring iyon, ang sinumang makaririnig ay tiyak na matutuwa.

Mula sa magarang shop ni Christian de Leon ay nagtungo sa isang bangko sina Emmalyn, Adrian at Tita Azon. Doon nag-diposito ang dalaga. Nag-iwan lamang siya ng tatlong daang libo sa kanyang bag.

Nagbalik ang tatlo sa tahanan ni Tita Azon. Humingi si Adrian ng kapirasong papel at ballpen at pinapirma si Emmalyn.

Nakalagay sa papel na pinirmahan ni Emmalyn na tinanggap niya ang buong halagang isang milyong piso bilang kapalit ng pagpapakasal niya sa binata.

“Babalik ako rito mamayang gabi. Magbihis ka nang maganda. Susunduin kita. Makikipag-dinner tayo kay Papa. Ipakikilala kita sa father ko.” pormal na wika ni Adrian kay Emmalyn.

Napadaop ang mga palad ni Tita Azon. Naliligayahan siya para kay Emmalyn.

“Siyanga nga pala… huwag kang magme-make up. Kahit lipstick ay huwag kang maglalagay sa mga labi.” paalala pa ni Adrian.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...