Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

Nang ilapag ni Delio ang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa ng kanyang boss ay dinatnan niya itong nakatukod ang dalawang siko sa ibabaw ng desk at nakasapo ang mga palad sa ulo nito.

“Tila may problema si boss…” pabulong na nausal ng binata.

“Bakit ba naibigay ko agad ang pera?” paanas na tanong ni Adrian sa kanyang sarili.

“Sir?” si Delio.

“Wala, Delio. Sige, Iwan mo na ‘ko. Tatawagin na lang kita pag may kailangan ako sa iyo.”

Nang lumabas ng silid ang kalihim, hindi ginalaw ni Adrian ang kape. Pinagsalikop ang mga palad niya at isinahod sa kanyang batok bago humilig sa sandalan ng kanyang swivel chair.

“Papaano kung biglang magbago ang isip ni Emmalyn at hindi ituloy ang pagpapakasal sa akin?” mga pangambang naiyaanas lang ni Adrian sa kanyang sarili.

“Hindi naman marahil niya gagawin iyon. Ako lang ang nagdududa. Naguguluhan lang kasi ako.”

Bigla, isa-isang nagsulputan sa isip ni Adrian ang mga naging girlfriends niya. Lahat sila’y magaganda. May matataas na pinag-aralan. Game silang lahat. Mga eksperto sa kama. Pero, bakit hindi siya na-in love sa isa man sa kanila? Bakit parang naging laro lamang sa kanila ang pag-ibig? Masasabing matandang binata na siya sa gulang niyang mahigit na trenta anyos. Nguni’t halos sa Amerika lumaki si Adrian. Ang lalaki roon, kahit gaano katanda na wala pa ring asawa ay hindi tinatawag na matandang binata.

Kahit minsan ay hindi sumaisip niya na siya’y matandang binata na.

“Tatawagan ko si Papa,” anas ni Adrian sa kanyang sarili. “Sasabihin kong magdi-dinner kami sa bahay na kasama ko ang aking nobya. Ipapaalam ko na rin ang tungkol sa aming kasal.”

Inabot ng binata ang telepono at dumayal.

Itutuloy….

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...