Share Your Love!

Loved By The Rules

Nasanay si Dominic na nasusunod ang lahat ng gusto, nagagawa ang nais, at umaayon ang mga pangyayari sa kanyang mga plano. Pero nang makilala niya si Jackie, taliwas sa lahat ng kanyang mga plano ang naganap. Taliwas din ang mga katangian ng dalaga sa babaeng pangarap niya. But he fell in love with her so much... pero nakahanda ba siyang tanggapin ang mga kamalian nito... ang mga kapalpakan at kagagahan? Sumagot ang kanyang puso... to hell with everything... gagawin niya ang lahat maging kanya lang ang dalaga....