Share Your Love!

My Prince Charming

Kelan kaya makikita ni Lyka? Ang alam nya sa Prince charming mayaman, edukado at guwapo.... Nang makilala niya si Matthew ang suplado nilang kapitbahay, pinagpantasyahan niya ito, at hiniling na sana ito n ang kanyang prince charming kaso masyado itong suplado... at twing nakikita niya ito, kumukulo ang dugo nya, hindi nya makakalimutan ang araw na minsan pinagbintangan siyang magnanakaw ang worst ipahabol sa aso....