Share Your Love!

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 10

HATINGGABI na nang sapitin nina Emmalyn, Adrian at Don Alejandro ang bahay-bakasyunan sa Tagaytay. Humanga si Emmalyn sa kagandahan ng buong paligid. Kahit madilim na ay kita pa rin ang magagandang tanawin dahil sa bilog na buwan.

Mula sa hardin ay may hagdang yari sa marmol na patungong ibaba na ang hangganan ay bangin. May bakod na yari sa bakal at semento. Mayroon ding mataas na harang na parang lambat na yari sa bakal din. Proteksiyon iyon upang walang mahulog sa napakalalim na bangin.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 9

TUWANG-TUWA si Don Alejandro nang ipakalong sa kanya ni Adrian ang sanggol. Niyakap at pinaghahalikan.

“Kamukhang-kamukha ko pala ang apo ko!” bakas na bakas sa mukha ng matanda ang nag-uumapaw na kaligayahan.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 8

NAPAKAGARA at napakaluwang ng kumedor sa mansiyon ng mga Vergara. Hindi makapaniwala si Emmalyn na nakaupo siya sa isa sa labindalawang silyang narra na nakapalibot sa isang rectangular na mesang yari din sa narra. May mantel iyong puti na may burda.

Tatatlo lamang silang naghahapunan, ang ama ni Adrian, siya at si Adrian. Roasted turkey ang kanilang kinakain. Napakasarap ng pagkakaluto, nguni’t hindi halos makakain si Emmalyn. Ingat na ingat siya sa paggamit ng mga kubyertos. Binabantayan niyang mabuti ang dinadampot at ginagamit ni Adrian at ng papa nito. Nakakahiya kung ibang kutsara o tinidor o kutsilyo ang kanyang magamit.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

HINDI naiwasan ni Betty na hindi mapansin ang kasiglahan ni Emmalyn habang nag-aalmusal. Kagabi lang ay malungkot at parang nanghihina ang bestfriend niya. Bakit ngayong umaga ay larawan ng kasiglahan? Dapat ay ligalig pa ito dahil may karamdaman ang ina.

“Ano ba ang ininom mo at parang buhay na buhay ka yata ngayong umaga?” tanong ni Betty habang nagkakanaw ng decafeinated instant coffee.

“Nagdasal ako kagabi. Taimtim na pagdarasal. Dama kong tutulungan ako ng Diyos. Nakapagpasiya na rin ako, Betz!”

“Pasiya?”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6

KINAGABIHAN ay umulan. Waring nakikiayon ang panahon sa nadaramang bigat ni Emmalyn sa kanyang dibdib. Hatinggabi na ay hindi pa rin makatulog. Pabiling-biling sa higaan.

Kailangang operahan ang kanyang ina at marahil pagkatapos ng operasyon ay isang matagal na gamutan. Ang pagkakaintindi niya, kapag may tumor o kanser ang isang pasyente ay kailangang i-chemotheraphy. Magastos ang gayong uri ng gamutan. Kung minsan pa nga ay kino-cobalt.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 5

“AYOKO nang uminom nung tranquilizer na ibinigay sa akin ni Doktora Abastillas!” humihikab pang wika ni Tita Azon habang papalapit sa hapag kainan na inaayos nina Betty at Emmalyn.

“Kasama ng gamot mo ‘yan, di ba?” si Betty. “Nakakatulong iyon para bumaba ang presyon ng dugo mo.”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 4

MULA nang sumakay sila sa sasakyan ni Rando ay hindi kumikibo si Emmalyn. Panay ang tingin sa kanya nina Betty at Rando.

“Ano ba ang nangyari at kanina ka pa walang kibo?” tanong ni Betty na nasasabik na malaman ang sagot.

“Walang nangyari. Nakipagkilala ka lang.”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 3

PAGKATAPOS mag-agahan, nagpasiya ang magkaibigang Emmalyn at Betty na magsabay sa pagpasok. Takot si Emmalyn na bumiyahe ng nag-iisa at gayon din si Betty.

“May magagawa ba tayo kung sakaling may humarang sa atin at may kumidnap sa atin?”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 2

“OFF ko pala ngayon ay bakit hindi agad sinabi sa akin kahapon?” naiinis si Emmalyn. Kausap si Betty. “Sayang ang ipinamasahe ko.”

“Ay, naku, Emmy… magpasensiya ka na lang. Either may pagkauliyanin na ang ating personnel manager o —”

“Nananadyang mang-asar ng kapwa!” patlang ni Emmalyn na nagkukukot ang kalooban.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 1

NI sa hinagap ay hindi sumagi sa isip ni Emmalyn na daranas siya ng kapaitan sa pag-ibig at mapapadpad siya sa lungsod ng Quezon.

Dati’y mapayapa at maligaya ang buhay ni Emmalyn sa kanilang lalawigan ng Antique. Sa baryo Bugasong sila nakatira. Kapwa may trabaho ang kanyang ama’t ina. Pati ang kanyang panganay na kapatid na lalaki ay may hanapbuhay. Nasa first year college si Emmalyn at nasa fifth grade ng elementarya naman ang bunsong kapatid niyang babae. Sa simbahan nakilala ni Emmalyn si Rogel Vernardo, isang traveling salesman. Mabait, masipag at maalalahanin si Rogel. Nag-ibigan at nagmahalan sila. Hindi tutol ang mga magulang ni Emmalyn nang magtapat siia na sila’y magnobyo na. Kahit ang elder brother niyang si Erick at ang bunso nilang si Lizette ay boto sa kanilang magiging bayaw. Taga-Maynila si Rogel pero Sta. Rosa, Laguna ang pinagmulan ng kanyang mga magulang. Nagkasundo sina Emmalyn at Rogel na tatapusin muna ng dalaga ang kanyang pag-aaral bago sila magpapakasal.
(more…)