Share Your Love!

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 10

ANG KASIYAHANG nakalarawan sa mukha ni Randy habang minamasdan ang pagbabalik sa dati ng kapaligiran ay biglang napalis nang maalala niya si Aleli.

Ang dating takot at pangamba ay nagbalik sa kanyang dibdib.

“Asan siya? Ano na’ng nangyari sa kanya?”
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 9

SA GINAWANG paglundag-lundag ni Randy upang makalayo sa humahabol sa kanya, tulad din ng kanina ang naging proseso. Ginaya rin ng mga bangkay ang ginawa niya. Nagsampahan din ang mga ito sa ibabaw ng nitso at nagpalundag-lundag na nagpalipat-lipat.

Subalit iba na ngayon kesa kanina. Pagod na pagod na siya. Hapo na. Pagal na ang katawan niya.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 8

NAGAWA ni Randy na masuntok sa mukha ang isa sa dalawang bangkay na nakakubabaw sa kanya. Umigtad ito sa lakas ng suntok niya. Naging pagkakataon na ‘yun upang mabilis na tumayo bagaman nakayakap pa rin sa beywang niya ang isa pa sa mga bangkay.

Sa pagtayo niya, ang pagtakbo ang nasa isipan niya agad. Subalit hindi niya magawa dahil nakayakap sa kanyang beywang ang natirang bangkay.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 7

SA LAYO na ng kinaroroonan ni Aleli ay hindi na nito maririnig pa ang sigaw ni Randy. Gayundin naman ito. Hindi na rin maririnig ng asawa ang tili niya at palahaw.

Hila si Aleli ng dalawa sa mga bangkay sa magkabilang kamay at pakaladkad na nakadapa sa lupa. Ang damit pantulog nito ay sira na gawa nang pagkakaladkad sa lupa. Ang magkabila nitong tuhod ay nagdurugo na.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 6

PIGIL ang hininga ng mag-asawa habang pinakikiramdaman ang nangyayari sa balkonahe. Ang mga yabag sa sahig na kawayan ay talagang dumami na. Indikasyon na nakapanhik na lahat doon ang limang bangkay kanina na nakaabang sa ibaba.

“Randy, marami na sila,” halos pabulong ang pagkakasabi ni Aleli nu’n na halatang-halata ang katal sa boses.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 5

SA MALALIM na liwanag na dulot ng ilawang de gaas ay kitang-kita ni Aleli ang pamumutla sa mukha ng asawa nang bigla itong mapaatras sa pagkakasilip sa butas ng dingding. Ang takot na nakabadya sa mga mata ay kitang-kita rin.

“Bakit Randy, ano’ng nakita mo?”

Hindi ito sumagot. Basta nananatili itong namumutla at nakamulagat ang mga mata.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 4

IKALAWANG GABI NG HONEYMOON.

TININGNAN ni Randy ang relo niyang pambisig. Alas otso na ng gabi. Si Aleli, abala sa panunood ng tv habang nakaupo ito sa silyang yari sa rattan. Dinala ni Randy ang tv set na ‘yun matapos mayari ang bahay kubo. Nakakunekta sa baterya ng sasakyan ang tv, ‘yun ang nagbibigay ng kuryente rito.

Bagaman gayong alas otso pa lamang ng gabi ay parang gabing-gabi na sa lugar na iyon gawa ng katahimikan at walang ibang bahay. Ihip lang ng hangin at huni ng kuliglig ang maririnig.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 3

BILOG na bilog ang buwan ng gabing iyon. Parang umaayon sa honeymoon ng mag-asawa. Nagiging romantiko ang gabi. Ang liwanag na dulot ng buwan ay pumapasok sa nakabukas na bintana ng silid nina Randy. Bale ‘yun ang nagbibigay liwanag sa loob ng silid. Pinatay nila kasi ang ilawang de gaas.

Ang lamig na dulot ng hanging nagbubuhat sa labas na pumapasok sa loob ng silid ay hindi sapat upang palamigin ang mainit na pag-uulayaw ng mag-asawa nang mga sandaling iyon.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 2

LUTANG NA LUTANG ang kaguwapuhan ni Randy sa suot nitong ternong amerikanang puti habang medyo inip na itong naghihintay sa harap ng altar. Ngayon na ang araw ng kasal nila ni Aleli. Bawat tao du’n sa loob ng simbahan lalo na sa parte ng kababaihan ay hindi maiwasan ang humanga kay Randy.

“Ampogi naman ng groom, parang artista,” sabi ng isang babae sa kasama nitong tatlo pang babae.
(more…)

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 1

ANG LUGAR ay Pampanga, sa isang baryo sa Bacolor. ‘Yun ang pook na napili ng Milyonaryong si Randy Madrilejo para patayuan ng isang bahay kubo.

“Finishing touches na lang Randy at tapos na talaga ang bahay kubong ito,” ang luwang-luwang nang pagkakangiti ni Mang Domeng, ang karpenterong pinangasiwa ni Randy para gawin ang bahay kubong iyon nang kausapin siya nito.
(more…)