Share Your Love!

Santi Sixto – Kabanata 20

SI MANAY Caridad ang nakausap ni Santi Sixto sa telepono. Puno ng hinanakit ang yaya.

“Ano ang kailangan mo? Kung awa lamang ang gusto mong ihatid, hindi na kailangan, marami nang naaawa sa alaga ko. Alam ng lahat na nagpapakahirap siya sa pagtulong sa kapwa pero hindi niya matulungan ang sarili niyang problema.”

“Yaya, I need to see her.” May pakiusap sa baritonong boses ni Sixto.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 19

Kahit hindi na nakasali si Marissa sa pagdi-distribute ng mga pagkain at gamot, kuntento pa rin siyang nanonood sa mga bata na kumakain ng mga masustansiyang pagkain na dala nila.

She is so proud of them.

Ang laking tulong sa kanya ng mga ganitong tao. Habang nakikita niyang tumatatag ang mga ito sa kanyang tulong, nagkakaroon pa naman siya ng dahilan para mabuhay.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 18

SINAMAHAN pa rin siya ng mga magulang sa pagpunta sa kalapit niyang farm, pagkatapos nilang kumain.

Natuwa si Santi Sixto sa nakita. “My God! Para akong hindi umalis, a! Ang linis ng farm, ang lulusog ng mga tanim!”

“Ang daddy mo ang nagdidisiplina sa dalawa mong tauhan. Alam mo naman ang daddy mo, talagang istrikto, hindi nangingiming magsalita o pumuna, kung may mali.”
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 17

DINAMPOT muli ni Sixto ang kanyang travelling bag at nagpatuloy na ng lakad, pabalik sa Santiara.

Tumigil muna si Sixto sa harap ng arko ng Santiara. Puno ng ilaw ang arko. Tiningala niya ito.

He is home now.

Pagkatapos ng anim na buwan. Sapat na nga ba ang paglayo niya? Ang pagbabalik ba niya ay mangangahulugan na magbabalik na rin sa dati ang lahat?
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 16

PARANG baliw na nakatawa pa si Bernardo II habang sinisindihan ang maliit na bundok ng papel.

Nagsimulang lumaki ang apoy. Matutupok na ang mga papel, kabilang doon ang mga pahina ng artikulo tungkol sa napakagandang beach ng San Simon at tungkol na rin sa unnamed model na ginawang coverboy.

Ngising-ngisi si Bernardo II habang pinagmamasdan ang apoy. Dapat na talaga siyang magdiwang dahil hindi na kumpleto ang mga tao sa Santiara.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 15

Lalong humanga si Arabella kay Marissa. “Kung makikita lang sana ni Santi Sixto ang kadakilaan mo, iha.”

“Wala tayong magagawa, Tita Ara. I’m not needed in his life. Na nabulabog ko ang kanyang buhay is already too much of a trouble for him. Tita, if he contacts you, please tell him na nangangako na ako na hindi na lalapit sa kanya, para mabalik sa kanya ang dating peaceful life.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 14

SULAT na lamang ang iniwan ni Sixto sa Santiara, naka-address sa kanyang mga magulang at kapatid.

Ang sabi niya sa sulat ay babalik lang siya kung wala na ang kaguluhang ito.

Iyak nang iyak si Arabella, naguguluhan si Santi, worried naman ang mga kapatid ni Santi Sixto.

“Hindi niya dapat ginawa ito. Tumatakas naman siya, e.” Himutok ng ina.
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 10

MUNTIK nang mabitiwan ni Jean ang hawak na larawan na iniabot sa kanya ng babae.

Kasama ni Sylvi sa larawan ang Joshua na hinahanap nito. Magkayakap ang dalawa, may kuha namang nakakandong ang babae rito, may kuhang nakasakay sa kabayo.

Magara rin ang suot na damit ng lalaki sa larawan, mamahalin, kumbaga ay walang dudang makakaya lang magsuot ng ganoong damit ng isang taong maykaya sa buhay.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 13

SI SANTI Sixto ay parang mabuburyong na sa kunsumi. Bakit ba nagkaganito ang buhay niyang dati ay pribadung-pribado?

Ang tahimik niyang pagkatao ay ginagawa na ngayong pulutan ng media. Pati ang kanyang pagiging unnamed coverboy noon sa banyagang magazine na Global Weekly ay buong Pilipinas na yata ang nakakaalam.

Natural, nakapag-produce ang media ng cover ng Global Weekly na siya noon ang modelo na wala naman niyang permiso.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 12

TUMAYO SI Sixto, galit na galit. Ang nais ay gantihan ng halik ang nanampal na banyaga.

Pero maagap ang mga bantay ni Marissa, nakalapit agad kay Sixto, binantaang susuntukin ito kapag itutuloy ang anumang masamang balak.

Napailing-napabuntunghininga si Sixto.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 11

ILING nang iling si Sixto habang nagsasalita ang mga magulang pero hindi naman niya magawang tumutol.

Nakasalalay na raw kasi ang reputasyon ng mga taga-Santiara sa mga mata ng isang banyaga, bilang sibilisadong tao.

Hindi raw gawain ng isang sibilisadong tao ang pagsusuplado sa isang panauhin, lalo pa nga daw at galing pa sa ibang bansa para gumawa ng kabutihan sa mahihirap na Pilipino.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 10

SI SANTI Sixto ay nasa loob pa rin ng kanyang bedroom sa Santiara. Pero parang alam niyang anumang oras ay susugurin siya ng ina na malamang ay kasama na rin ang kanyang ama.

Tiyak na sisitahin siya ng mga ito dahil sa pambabalewala niya halos kay Marissa Carrera Johnson.

Naguguluhan na rin si Sixto.
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 9

PERO kahit na gaano pa sila kasaya, darating at darating ang sandaling haharapin nila ang katotohanan.

“Tapos na ang leave mo, pinababalik na rin ako ni Sir Marco sa Isla. Katatawag lang niya sa radyo kanina. Paano na ito?” pabuntong-hiningang tanong ni Joshua habang magkayakap silang nakahiga sa kama.

Napataas ang ulo ni Jean at bahagyang tinitigan ang mukha ng binata.

“Anong paano?”
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 9

SI SANTI Sixto ang unang nakabawi.

“You are Miss Marissa Carrera Johnson, am I right?” walang ngiting tanong niya sa babaing kasama ng ina.

“Yes, I am. I’m glad to meet you, sir.” Excited at nakangiting inilahad ni Marissa ang kamay pero hindi tinanggap iyon ni Sixto. Tumango lang ito sa dalaga.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 8

MAGAAN agad ang loob ni Marissa sa magandang ginang, na wala siyang kaalam-alam ay nanay pala ng lalaking kanyang hinahanap. “That is a very beautiful house, madam! Naalala ko tuloy ang bahay ng lola ko sa Mexico.”

Lalo namang nagyabang sa sikat na ari-arian ng pamilya si Arabella. “We call it Santiara, a take-off from my husband’s name Santi and mine which is Arabella, Miss Johnson.”
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 7

NATUNTON din naman nina Marissa at Manay Caridad ang kinaroroonan ng San Simon. Ito pala ay nasa Southern Tagalog, isang coastal area na nakatanaw na sa dagat ng Batangas.

Hustong nakapag-establish na ng tanggapan sa Manila para sa kanyang charity projects, si Marissa ay isiningit ang pagpunta sa San Simon.

Kasama niya ang tatlong bodyguards, sabihin pa. Sa isang rented car na may kasamang driver nakasakay sina Marissa at Manay Caridad.
(more…)

Akala Ko Hindi Mo Pansin – Kabanata 8

“A-AKALA ko ba, mamamangka lang tayo?” maang na tanong ni Jean nang makitang palapit sila sa yateng nakadaong sa malayo sa isla.

“Nang sabihin ko kasing babalik ako sa trabaho ko, sinabi ni Sir Marco na dito na lang niya ako itatalaga sa yate. Wala raw kasing bantay dito kaya ibinigay sa akin ang susi. Halika,” yaya nito matapos itali ang bangka sa nakausling bakal ng yate.

“Eh, bakit isinama mo ako rito? B-baka malaman niyang nagdala ka ng babae rito, lagot ka.” Tinanggap niya ang palad nito.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 6

KAHIT PA nais sana ni Marissa na maging low-profile ang kanyang pagdating sa Pilipinas, ang matutunog na members ng media ay inabangan na siya paglapag pa lang ng eroplano niya sa international airport.

Natuwa sa kanya ang mga reporters at photographers dahil sa bukod sa magandang-maganda ay marunong din palang mag-Tagalog ang anak ng pilantropong multi-milyonaryo ng Amerika.

Inambush interview nila si Marissa.
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 5

“Alam mo, Marissa,” nakangiting sabi ni Manay Caridad habang nasa ere pa ang eroplano, “kaming mga Pinoy ay palakaibigan na mga tao. And we are always smiling to strangers don’t worry.”

“Ano nga kaya ang pangalan niya?” tanong ni Marissa, may pananabik na naman.

“Posibleng Juan, baka naman Berto. Or maybe his name is Burton. You know, Filipinos now have modern names, Marissa.”
(more…)

Santi Sixto – Kabanata 4

BUKOD kay Santi Sixto ay may isang tao sa San Simon na galit na galit din sa pagkaka-cover ng binatang taga-Santiara sa international magazine.

Si Bernardo II o si Bernie Jr, ang anak ng yumaong sugarol na si Bernardo Calixto Sr. Si Calixto Sr. ang pangit na lalaking umangkin noon ng isang gabi sa kapurihan ni Arabella, kapalit ng pagbabalik nito kay Santi Delos Santos ng Santiara na tinalo nito sa sugal.
(more…)