Share Your Love!

Loved By The Rules – Kabanata 10

“B-BAKIT dito mo ako dinala?”

“Bakit? Dati ka namang nagpupunta rito, hindi ba?”

“O-oo, pero –”

“Pasok ka.” Hinila papasok ni Dominic sa braso ang dalaga at ini-lock ang pinto.

“B-bakit mo ini-lock?” (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 9

“Dominic El Greco? Wow! Ang taray naman ng pangalan ng bisita mo kanina,” wika ni Rita habang nagkukuwentuhan sila sa balkonahe.

“Sus! Para mukha lang bigtime ang pangalang iyon, natarayan ka na,” irap ni Jackie sa kaibigan.

“Aba, baka hindi mo kilala ang mga El Greco? Palibhasa ay hindi ka palabasa ng mga magazine na sosyal. Doon sa pinapasukan kong parlor ay maraming ganoon kaya nababasa ko iyong pangalang El Greco.” (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 8

NGITNGIT na ngitngit si Dominic habang hinuhuli nang titig ang mga mata ni Jackie, at sa minsang pagsulyap nito sa kanya ay ipinakita niya ang inis.

Anong ginagawa mo sa tabi ng napapanot ng congressman na iyan, ha? Akala ko ba’y ako ang aakitin mo para ma-in love ako sa iyo! sigaw ng kanyang utak.

Pero tinimpi niya ang sarili na sugurin ang mga ito. Alam ng binata na wala siyang karapatan.

Gayunpaman, sa magdamag na iyon ay nanatili lang siyang nakamasid sa mga ito.
(more…)

Loved By The Rules – Kabanata 7

Pero ayaw makinig ni Dominic, kinabukasan ay natagpuan niya ang sarili na muling nagbalik sa Baryo Masilip. Palinga-linga habang sakay ng kanyang kotse, sinasala nang tingin ang mga nakakasalubong.

Umaasang makikita na ang babaeng hinahanap.

Pero hanggang gumabi na ay bigo pa rin siya.

Sa isang fastfood na malapit sa plaza na lang kumain ang binata nang makaramdam ng gutom. Nakakahiya naman kasing makipiyesta sa mga tagaroon kahit pa open sa lahat ang bahay ng mga may handa. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 6

“SIGE na, minsan lang naman magkakaroon ng piyesta dito sa atin, sumali ka na. Sagot naman ni Mayor ang damit ng kandidata, ano? Kahit singko ay wala kang gagastahin, pati na make-up. Saka sayang din ang premyo na sampung libong piso. Hindi mo mapupulot sa dagat iyon kahit magdamag at maghapon kang mamalakaya, ano?” pangungulit ni Rita kay Jackie.

“Alam ko! Pero ano ka ba naman? Paano akong mananalong mutya ng dagat, kung ang makakalaban ko ay mga anak ng kapitan sa mga katabing barangay na may perang magagasta? Isa pa, ang itim-itim ko na, o! Kahit siguro ako make-up-an, hindi ako puputi!” (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 5

Iyak nang iyak si Jackie ng gabing iyon. Pakiwari niya ay ang liit-liit ng tingin niya sa sarili dahil sa kagagahang nagawa.

Akalain mong ipag-alukan niya ang sarili sa guwapo at mayamang lalaki iyon?

Kasi naman, ang hirap-hirap ng buhay namin dito, eh. Kasi naman, ang tamad-tamad ng tatay ko! Ako pa ang inaasahang gumawa ng mga bagay na dapat ay lalaki ang gagawa. Kung hindi siguro siya ganoon, hindi ako magkakaganito. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 4

KUMUNOT ang noo ni Dominic nang matanaw niya ang pamilyar na bulto ng isang babaeng nakatayo sa dalampasigan, nakatanaw sa kanya at sa malas ay siya talaga ang hinihintay.

Ano na naman ang ginagawa ng babaeng ito rito?

Hinagilap niya sa sarili kung naiinis siyang makita ito, pero salat sa ganoong damdamin ang binata.

Ang totoo, lihim siyang natuwa na naroon ito. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 3

NAG-INAT pa si Dominic nang magising, pagkuwa’y agad siyang nag-shower at lumabas sa kanyang silid.

Magje-jetski siya sa araw na ito kaya inihanda na niya ang gagamitin.

Nagkape lang siya at lumabas sa resthouse. Pero agad ding natigilan nang masulyapan ang swing na bakal.

May tao! Sino kaya iyon?

Marahan ang ginawang paghakbang ng binata hanggang makalapit sa swing, bahagya pa siyang napapitlag nang makilala ito. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 2

“OY, IKAW NGA muna ang pumalaot, Jackie. Tinatamad ako, eh. Masakit din ang ulo ko. Para akong lalagnatin,” wika ni Mang Joseph.

“Eh, paano naman kasi, want-to-sawa ang ginawa ninyong pag-inom kahapon. Kung makalaklak kayo ng tuba, para bang wala ng bukas!” nakasimangot na wika ni Jackie.

“Oy, magtigil ka nga riyan! Birthday kahapon ni Pareng Islaw, minsan lang mapainom iyong tao, hindi ko pa ba sasamantalahin?” angil ng matanda. (more…)

Loved By The Rules – Kabanata 1

“THIS MEETING is adjourned!” maawtoridad na wika ni Dominic sa mga empleyadong dumalo sa monthly meeting ng El Greco Advertising. “And next month, just make sure na mas magandang report ang maibibigay ninyo sa akin, ha?”

“Y-yes, Sir!” halos sabay-sabay na tugon ng mga ito, halatang nasisilong sa mabalasik niyang tinig dahil halatang mainit ang kanyang ulo. (more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 10

HATINGGABI na nang sapitin nina Emmalyn, Adrian at Don Alejandro ang bahay-bakasyunan sa Tagaytay. Humanga si Emmalyn sa kagandahan ng buong paligid. Kahit madilim na ay kita pa rin ang magagandang tanawin dahil sa bilog na buwan.

Mula sa hardin ay may hagdang yari sa marmol na patungong ibaba na ang hangganan ay bangin. May bakod na yari sa bakal at semento. Mayroon ding mataas na harang na parang lambat na yari sa bakal din. Proteksiyon iyon upang walang mahulog sa napakalalim na bangin.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 9

TUWANG-TUWA si Don Alejandro nang ipakalong sa kanya ni Adrian ang sanggol. Niyakap at pinaghahalikan.

“Kamukhang-kamukha ko pala ang apo ko!” bakas na bakas sa mukha ng matanda ang nag-uumapaw na kaligayahan.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 8

NAPAKAGARA at napakaluwang ng kumedor sa mansiyon ng mga Vergara. Hindi makapaniwala si Emmalyn na nakaupo siya sa isa sa labindalawang silyang narra na nakapalibot sa isang rectangular na mesang yari din sa narra. May mantel iyong puti na may burda.

Tatatlo lamang silang naghahapunan, ang ama ni Adrian, siya at si Adrian. Roasted turkey ang kanilang kinakain. Napakasarap ng pagkakaluto, nguni’t hindi halos makakain si Emmalyn. Ingat na ingat siya sa paggamit ng mga kubyertos. Binabantayan niyang mabuti ang dinadampot at ginagamit ni Adrian at ng papa nito. Nakakahiya kung ibang kutsara o tinidor o kutsilyo ang kanyang magamit.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 7

HINDI naiwasan ni Betty na hindi mapansin ang kasiglahan ni Emmalyn habang nag-aalmusal. Kagabi lang ay malungkot at parang nanghihina ang bestfriend niya. Bakit ngayong umaga ay larawan ng kasiglahan? Dapat ay ligalig pa ito dahil may karamdaman ang ina.

“Ano ba ang ininom mo at parang buhay na buhay ka yata ngayong umaga?” tanong ni Betty habang nagkakanaw ng decafeinated instant coffee.

“Nagdasal ako kagabi. Taimtim na pagdarasal. Dama kong tutulungan ako ng Diyos. Nakapagpasiya na rin ako, Betz!”

“Pasiya?”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 6

KINAGABIHAN ay umulan. Waring nakikiayon ang panahon sa nadaramang bigat ni Emmalyn sa kanyang dibdib. Hatinggabi na ay hindi pa rin makatulog. Pabiling-biling sa higaan.

Kailangang operahan ang kanyang ina at marahil pagkatapos ng operasyon ay isang matagal na gamutan. Ang pagkakaintindi niya, kapag may tumor o kanser ang isang pasyente ay kailangang i-chemotheraphy. Magastos ang gayong uri ng gamutan. Kung minsan pa nga ay kino-cobalt.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 5

“AYOKO nang uminom nung tranquilizer na ibinigay sa akin ni Doktora Abastillas!” humihikab pang wika ni Tita Azon habang papalapit sa hapag kainan na inaayos nina Betty at Emmalyn.

“Kasama ng gamot mo ‘yan, di ba?” si Betty. “Nakakatulong iyon para bumaba ang presyon ng dugo mo.”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 4

MULA nang sumakay sila sa sasakyan ni Rando ay hindi kumikibo si Emmalyn. Panay ang tingin sa kanya nina Betty at Rando.

“Ano ba ang nangyari at kanina ka pa walang kibo?” tanong ni Betty na nasasabik na malaman ang sagot.

“Walang nangyari. Nakipagkilala ka lang.”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 3

PAGKATAPOS mag-agahan, nagpasiya ang magkaibigang Emmalyn at Betty na magsabay sa pagpasok. Takot si Emmalyn na bumiyahe ng nag-iisa at gayon din si Betty.

“May magagawa ba tayo kung sakaling may humarang sa atin at may kumidnap sa atin?”
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 2

“OFF ko pala ngayon ay bakit hindi agad sinabi sa akin kahapon?” naiinis si Emmalyn. Kausap si Betty. “Sayang ang ipinamasahe ko.”

“Ay, naku, Emmy… magpasensiya ka na lang. Either may pagkauliyanin na ang ating personnel manager o —”

“Nananadyang mang-asar ng kapwa!” patlang ni Emmalyn na nagkukukot ang kalooban.
(more…)

Isang Milyong Pag-Ibig – Kabanata 1

NI sa hinagap ay hindi sumagi sa isip ni Emmalyn na daranas siya ng kapaitan sa pag-ibig at mapapadpad siya sa lungsod ng Quezon.

Dati’y mapayapa at maligaya ang buhay ni Emmalyn sa kanilang lalawigan ng Antique. Sa baryo Bugasong sila nakatira. Kapwa may trabaho ang kanyang ama’t ina. Pati ang kanyang panganay na kapatid na lalaki ay may hanapbuhay. Nasa first year college si Emmalyn at nasa fifth grade ng elementarya naman ang bunsong kapatid niyang babae. Sa simbahan nakilala ni Emmalyn si Rogel Vernardo, isang traveling salesman. Mabait, masipag at maalalahanin si Rogel. Nag-ibigan at nagmahalan sila. Hindi tutol ang mga magulang ni Emmalyn nang magtapat siia na sila’y magnobyo na. Kahit ang elder brother niyang si Erick at ang bunso nilang si Lizette ay boto sa kanilang magiging bayaw. Taga-Maynila si Rogel pero Sta. Rosa, Laguna ang pinagmulan ng kanyang mga magulang. Nagkasundo sina Emmalyn at Rogel na tatapusin muna ng dalaga ang kanyang pag-aaral bago sila magpapakasal.
(more…)