Share Your Love!

Pilak Na Bughaw – Kabanata 6

Nahihiyang sumagot ng oo si Francis. “Mga kaedad ko ho sila pero… hanggang doon lang ho ang masasabi ko. Mahirap naman hong magbuhat ng sariling bangko.”

“Para mo na ring sinabi na oo nga, ang mga katangian ng mga kaibigan mo sa club na iyon ay katulad din ng mga katangian mo. Maidagdag ko, Francis, na hindi ka lang naman guwapo, matalino, bata at mayaman. Ikaw ay mabait din at magaling na lider kahit baguhan pa sa pangungulo ng isang barangay.” Magiliw pang tinapik ni Bernardo sa likod si Francis.

Hindi nakatiis si Nevada, may gusto siyang malaman. “So, ano naman ang goal ng inyong The Zodiac Club, Francis?”

Ngumiti si Francis, tuwid na tumingin kay Nevada. Wala naman kasi siyang dapat ikahiya pagdating na sa club nilang iyon. “To help in building a better society. Taun-taon, tinitiyak namin na hindi bumababa sa sampu ang maliliit na projects para sa lipunan ang nagagawa namin. Kung malakihang project naman, katulad last year na isang tulay sa bundok na tinitirhan ng isang tribu ang aming naipa-construct, puwede na ang kahit isa lamang. Depende sa laki ng project.”

Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Carreon sa paghanga. “Ano? Hindi kayo taong gobyerno pero nakapagpagawa kayo ng tulay sa bundok?”

Nagpaliwanag si Francis. “In a way naman ay may tulong din ho doon ang gobyerno. Malaking tulong din ho ang naibigay nila. Kami lamang ang nag-initiate at nag-supervise ng project.”

“Aba, hindi ka lamang pala bilang barangay captain nakakatulong, Francis. Kundi bilang miyembro rin ng napakagaling na club na iyan. At ano naman ang damdamin ninyo matapos mayari ang tulay na iyon sa bundok?” Kyuryoso talaga si Bernardo Carreon.

Si Nevada man ay nahawa na rin sa matiim na pakikinig ng mga magulang. Kakaiba nga naman ang isang club na ang mga bumubuo ay nagri-represent ng bawat zodiac sign.

“Masarap ho. Napakasarap ng pakiramdam. Dahil ang laki ho n’ong project at hindi namin talaga akalain na magagawa namin iyon. Pero pursigido po talaga iyong ka-miyembro namin na na-in love sa isang dalaga sa tribu, si Elliott. Kaya parang suporta na rin ho namin sa kanya iyon, all-out kami sa pagtulong. Nagtagal din ho kami sa bundok. And thank God, natapos namin.” Relaxed na relaxed na si Francis sa paligid niya, kitang-kita naman ito sa pagkakaupo niya sa sopa na pasandal at naka-de-kuwatro pa. Tapos na siyang kumain ng masarap na ginatan at naubos na rin niya ang matamis na buko juice, nakalapag na lamang sa lamesita ang mangkok at baso na wala nang laman.

Sina Bernardo at Mrs. Carreon naman ay parang wala na rin ni munting inhibisyon sa mayamang binata. Nakatunganga sila sa pagkukuwento ni Francis.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

One Response to “Pilak Na Bughaw – Kabanata 6”

  • 1 George G. Kelz says:
    January 14, 2010 at 2:18 pm

    h ei!>:)

Mag-iwan ng mensahe...