Share Your Love!

Pilak Na Bughaw – Kabanata 6

Kaya namang sakyan ni Francis ang sobrang interes ng ginang. “Cancer po ako.”

“Naku, maganda ang mga katangian ng cancer. Kabisado ko,” sambit ni Mrs. Carreon.

“Siyanga ho?” Si Francis naman ang naaliw.

“Ang mga ipinanganak sa ilalim ng zodiac sign na Cancer ay mapagmahal, mapag-alaga at protective. Ang gusto ay lagi sila ang nagbibigay ng lakas sa mga taong mahihina. Hindi nila ipagkakait ang kanilang pag-aari doon sa mga nangangailangan. Ang suwerte ng sinumang mamahalin ng isang may zodiac sign na Cancer,” Tuluy-tuloy ang bibig ng nanay ni Nevada.

Nasorpresa naman si Francis. “Tama ho kayo. Kabisado n’yo nga.”

“Kahit hindi mo pa naitatanong ay sasabihin ko na rin sa iyo na ang zodiac sign ko ay Gemini. Ito namang aking asawa na si Bernardo ay Cancer din na katulad mo. Kaya nga iyan epektibong barangay captain, e. Dahil mahusay din siyang mag-alaga ng mga tao. At itong aking anak na si Nevada ay —”

Natarantang sumalo kaagad si Nevada bago ma-invade ng nanay niya ang kanyang privacy.

“Inay, masyado na ninyong naaabala si Francis. Inihatid lang naman niya kami ni Kagawad Tino dito, maaaring may mga lakad pa siyang pampamilya dahil Linggo ngayon.”

Pati ba naman ako ay kailangan pang mapasali sa kalokohang ito? Hindi naman ako gaanong naniniwala sa mga zodiac signs na ‘yan, a.

Naging signal na iyon kay Francis na kailangan na niyang magpaalam. “Sige ho, dadalaw na lang ako uli. Salamat ho sa masarap na meryenda.”

Inihatid si Francis ng mga magulang ni Nevada hanggang sa labas, hanggang makasakay ito sa kanyang CR-V.

Maraming taga-Awitan, na hindi umalis sa tabi ng sasakyan ni Francis, ang kumaway din sa binata nang lumayo na ito.

Hindi muna umuwi si Francis, nagbalik siya sa clubhouse. Naabutan pa niya doon ang limang kaibigan at miyembro din ng The Zodiac Club.

“Where have you been?” tanong ni Michael. Pawisan ito, halatang nakapaglaro din naman ng tennis kahit wala si Francis.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

One Response to “Pilak Na Bughaw – Kabanata 6”

  • 1 George G. Kelz says:
    January 14, 2010 at 2:18 pm

    h ei!>:)

Mag-iwan ng mensahe...