Share Your Love!

Pilak Na Bughaw – Kabanata 7

May naalala si Francis na sa palagay niya ay dapat niyang ihingi ng permiso o paumanhin kay Nevada.

“Since magkatabi tayo, okey lang kaya sa iyo kung laging magri-ring ang cellphone ko? Ito lang kasi ang connection ko sa office. Hopefully ay hindi naman kita maiistorbo.”

Tumango lang si Nevada. “Walang kaso.”

Pero lihim ay naisip ni Nevada, iba talaga ang lifestyle ng lalaking ito. Young executive talaga. May cellphone. May opisina na pinatatakbo sa pamamagitan lamang ng long distance communication.

Siya?

Kahit sa panahong ito na ang mga yaya ay gumagamit ng cellphone para matawagan ang mga ito ng mga magulang ng mga batang inaalagaan o binabantayan sa school, siya, si Nevada Carreon, na isa nang barrio captain at isa pang freelance writer ay hindi pa maka~afford na magka-cellphone.

Hindi maa-afford dahil hindi rin naman siguro niya masyado pang kailangan.

Nagagawa naman niya ang munti niyang trabaho sa pagsusulat nang hindi kailangang may cellphone.

Effective naman ang pangungulo niya sa barangay hall ng Awitan kahit wala siyang cellphone.

Ilang sandali pa ay narinig na ni Nevada ang ring ng cellphone ni Francis. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang dumukot sa bulsa si Francis.

Ang inilabas nito ay isang cellphone na gold at napakaliit lamang.

Sleek, sophisticated cellphone… na yari pa sa tunay na ginto!

Lagi siyang nakakakita ng mga taong gumagamit ng cellphone pero si Francis pa lamang ang nakita niyang may cellphone na ginto.

Palihim na napailing si Nevada. Naisip niya, nagsuot nga ng mumurahing T-shirt si Francis pero pagdating sa cellular phone, bumawi ito.

Sa cellphone, kitang-kita kung ano ang estado nito sa buhay.

Ubod ng yaman. Ubod ng taas.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...