Share Your Love!

Pilak Na Bughaw – Kabanata 7

Gumana naman ngayon nang husto ang pagiging Cancer ni Francis, ang katangian ng pasensiya. Sa halip na mainis, binuksan niya ang kanyang backpack at naglabas ng dalawang submarine sandwiches, pati juice sa tetra pack, dalawa rin.

“I guess you’re hungry. Gutom na rin ako. Tutal, kumakain din ang mga bata ng baon nating pagkain para sa kanila, so how about a little munching of these?” alok ni Francis kay Nevada, ini-offer ang sandwich.

“No, thanks.” Awtomatikong tumanggi ang dalaga.

Pero awtomatiko rin ang pagrambol ng kanyang tiyan, naipinagpapasalamat niyang hindi narinig ni Francis. Dahil sa totoo lang, gutom na nga rin siya.

Nakiusap si Francis. “Alangan namang ako lamang ang kakain? Sige na naman, o.”

“Maaari naman akong humingi ng Jollibee sandwich sa assistant natin kung gugustuhin ko.” Nagsisi tuloy si Nevada kung bakit hindi pa siya nakahingi kanina, di sana’y kumakain na siya ngayon.

Hindi ganitong kapag pinanindigan niyang huwag tanggapin ang sandwich ni Francis ay hindi na rin siya makahihingi at makakakain ng sandwich ng mga bata.

“Nagbaon na ako ng para sa atin dahil baka naman kulangin ang sa mga bata kung doon pa tayo kukuha.”

“Marami naman ang inorder natin, a.”

“Oo nga, pero hindi ba ang mga bata ay maya’t mayang kumakain?”

Naghahagilap pa ng maikakatwiran si Nevada pero inilapag na ni Francis sa kanyang dalawang hita ang pahabang sandwich. At inilagay naman sa kanyang kamay ang tetra pack juice.

Binuksan ni Francis ang kanyang sandwich, kumagat, ngumuya at lumunok. At bumaling ito sa kanya nang nakangiti. “This is my favorite sandwich. Masarap talaga. Subukan mo.”

Inisip na lang ni Nevada, mapapagalitan siya ng nanay niya kapag nalipasan siya ng gutom. At malalaman talaga nito kapag hindi siya kumakain sa oras dahil mamayang gabi ay talagang sisikmurain siya at hindi makakatulog, hanggang hindi mapaiinom ng herbal medicine na iinitin pa ng nanay niya.

Binuksan na rin niya ang submarine sandwich at kumagat. Ngayon lamang siya nakakita ng ganito kakapal na sandwich, ang daming laman. Hindi lamang karne ang mga palaman, may mga gulay din at herbs.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mag-iwan ng mensahe...