Share Your Love!

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 9

Nagkaroon ngayon siya nang masidhing hangarin na marating ang kotse para makuha ang holy water. Bigla nakaramdam siya ng paglakas. Ang kanina ay ipinauubaya na niyang kamatayan dahil sa kawalan ng pag-asa ay nakabanaag siya ngayon ng pag-asa. Nagkaro’n siya ng hangarin na mabuhay pa. Lumaban muli. At sa pagkakataong ito ay hindi na ordinaryong sandata ang gagamitin niya. Sandata na ng Diyos.

Tinatantiya niya ang distansiya niya mula sa kinadadapaan hanggang sa kinaroroonan ng kotse. Mga labing limang dipa na kailangan pa niyang makalampas sa bakod na kahoy at pagpasok ng bakuran ay mga nitso ang dadaanan.

Huminga siya ng malalim upang mag-ipon ng wastong lakas para makatakbong patungo sa kotse at makuha ang holy water. Ngunit bago ‘yun ay nakita niya ang pinaka lider ng mga bangkay na may hawak na lubid na ang dulo ay nakapansilo.

Isang bagay agad ang naisip niya.

“Papatayin ako ng pabigte.”

Dahil doon nagkaroon siya ng sapat na lakas para makatakbo papasok sa loob ng bakuran. Subalit bago pa siya makarating malapit sa bakod ay nalundag siya ng dalawa sa bangkay na nayakap siya sa beywang. Sa lakas ng paglundag sa kanya ng dalawang bangkay ay napasubsob sila pabagsak sa bakod. Nawasak ang bakod.

Bagaman nasaktan, hindi inintindi ni Randy ‘yun. Ang makarating sa koste ang nasa isip niya. Ngunit pinipigilan siya ng dalawang bangkay. Mahigpit na nakahawak sa beywang niya ang isa at ipit naman ng isa ang leeg niya sa pamamagitan ng braso nitong naaagnas.

Sa kabila noon nagpilit pa rin si Randy na makatayo upang makarating siya sa kotse. Hirap, ngunit pinilit niyang makatayo sa kabila ng pagkakapigil sa kanya ng dalawang bangkay. Alam niya kasi na lalo siyang mahihirapang makarating sa kotse at makuha ang holy water pag nagtulong pa ang ibang bangkay na pigilan siya.

“Kailangang makawala ako sa dalawang impaktong ito!” Sabi niya sa sarili.

Siniko niya ng ubod lakas sa mukha ang bangkay na nakakapit sa kanyang beywang. Tinamaan ito sa mukha. Umigtad ang ulo nito pero hindi sapat ‘yun para makabitiw ‘yun sa pagkakayakap nito sa kanyang beywang.

Binigyan niya uli ng isa pang siko na higit na mas malakas kesa du’n sa una. Muli itong umigtad at humulagpos ang isang kamay sa pagkakahawak sa beywang niya. Naging pagkakataon ‘yun kay Randy para magawa niyang maihakbang ang kanyang paa. At ‘yung isa pa na bangkay na nakaipit naman ang braso sa leeg niya ay binigyan niya rin ng siko sa tagiliran.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...