Share Your Love!

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 9

Naging sanhi ‘yun upang lumuwag din ang pagkakaipit ng braso nito sa leeg niya. Hinawakan niya ang braso nitong nakaipit sa leeg niya at pilit na inalis ‘yun. Nagawa naman ni Randy ‘yun. Naging malaya siya ngayon para makatakbo papasok sa loob ng bakuran.

Nilundag niya agad ang ibabaw ng nitso na nasa unahan niya at nagpatalun-talon sa mga kasunod na nitso. Nagsusunuran rin sa kanya ang mga bangkay para siya habulin.

Inapura ni Randy ang paglundag sa mga nitso para madaling makalapit sa kotse. Ilang nitso na lang ang lulundagin niya, nasa kotse na siya.

Narating naman niya ang huling nitso na nasa harapan ng kotse. Ngunit hindi niya magagawa na mabuksan ang pinto noon. Napapagitnaan ‘yun ng mga nitso. Tatama ang pinto doon. Isa na lang ang paraan. Ang basagin niya ang harapang salamin ng kotse para makuha ang botelya ng holy water na nakapatong sa harapan ng manibela.

Nilingon niya ang mga bangkay na humahabol sa kanya. Isang dipa na lang ang layo sa kanya ng isang nauuna sa mga ito. Aabutan siya. Para mapadali ang lapit niya sa kotse, nilundag na niya ng padapa ang ibabaw ng hood nito. Bumagsak nga siya rito na padapa, pero gulat siya nang may dumagan sa likod niya.

‘Yung bangkay na nauuna sa paghabol sa kanya ay nilundag din siyang padapa para mahuli siya. Nagkukumbahog naman siya na gumapang kahit nakadagan sa likod niya ang bangkay para marating ang harapang salamin ng kotse at mabasag ‘yun para makuha ang botelya ng holy water.

Dahil may nakadagan at pinipigil siya nito ay pilit pa rin siyang gumapang patungo sa harapang salamin ng kotse. Nagawa naman niyang makagapang at makalapit sa salamin.

Sinuntok niya ng malakas ang salamin. Pero hindi nabasag. Bibigyan pa niya uli ng panibagong suntok nang heto at nagdatingan na ang iba pang bangkay. Pinagtulungan siyang daganan nito.

‘Yung isa na may hawak ng lubid na may panilo na siyang pinakalider ay isinilo nito ng lubid sa leeg ni Randy.

“Nakupp…”

Nagpapalag siya.

“Ang mga hayup na ito.”

Hindi siya gaanong makapalag gawa ng dami ng mga bangkay na nakadagan sa kanya. Pero hindi naging dahilan ‘yun para masiraan siya ng loob.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...