Share Your Love!

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 9

“Hindi maaaring hindi ko makuha ang botelya ng holy water.”

‘Yun na lang ang tangi niyang pag-asa. Ang huling baraha para makaligtas sa mga bangkay.

Hinila ngayong ng pinakalider ng bangkay ang lubid na nakatali sa leeg ni Randy. Humigpit ang pakakatali nu’n sa leeg niya.

Naisip niya.

“Kapag hinila pa uli ang lubid mapapalayo ako sa harap ng salamin at hindi malayo na maibagsak dito sa hood. Kapag nagkakagayon malabo ko nang makuha ang holy water.”

Ang matinding pangambang ‘yun ang nagbigay ngayon sa kanya ng ibayong lakas.

“Ang salamin ng kotse, kailangang mabasag ko!”

Ubod lakas na suntok ang ibinigay niya rito. Nabasag ang salamin. Nagtilamsikan ang mga bubog na ang iba ay tumama sa kanyang mukha na lumikha ng sugat.

Ang kamao niya na pinanuntok sa salamin ay sugat din na nagdurugo. Pero hindi niya pinansin ‘yun. Ang makuha ang botelya sa loob ng kotse ang pinagbuhusan niya ng atensiyon.

Pilit niyang inabot ang botelya na nakapatong sa ibabaw sa gawing kanan ng manibela. Pero hindi niya abot. Kulang ang distansiya niya. Kailangang umusod pa siya ng kahit kaunti para maabot ‘yun. Hirap na hirap na gumapang siya. Halos naubos ang energy niya sa ginawang paggapang pero halos isang dale lang ang iniusad niya. Hindi pa rin sapat para maabot niya ang botelya.

Pero nagawa niyang makakapit sa pinakagilid ng frame ng nabasag na salamin. Ikinapit pa rin niya doon ang isa pa niyang kamay. Ubod lakas niya ngayong hinila ang katawan sa pamamagitan ng pagkakakapit ng dalawang kamay niya sa frame ng salamin.

Dahil sa puwersang ‘yung, malaki ang iniusad niya, sapat para mapalapit sa botelya ng holy water. Halos padahupang niyang inabot sa kabila ng mga basag na salamin na nakapatong pa rito.

Nakadama siya ng malaking kasiyahan ng mahawakan ang botelya. Ngunit sabay sa pagkakahawak niya sa botelya ng holy water ay hinila naman ng malakas ng pinakalider na bangkay ang lubid, sa lakas ng pagkakahila sa lubid ay nahulog siya sa hood ng kotse kasama ng mga bangkay na nakadagan sa kanya.

Bagsak siya sa lupa kasunod ng mga bangkay. Pero ang botelya ng holy water, mahigpit ang pagkakahawak niya sa kabila ng hindi na siya halos makahinga dahil sa pagkakabigte ng lubid na nakatali sa kanyang leeg.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...